תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

תנאי שימוש באתר האינטרנט של ארכיון ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה

ברוכים הבאים לתנאי השימוש של אתר האינטרנט של ארכיון ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב (להלן – "אוניברסיטת תל-אביב"). כל שימוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת תל אביב (https://tau-st-filmarchive.com/) (להלן– "האתר"), כפוף לתנאי שימוש אלו ולהסכמה להם. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון, בטרם כל שימוש באתר. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע מגלישה ומכל שימוש אחר באתר.

כללי

 1. האתר הינו בבעלותה של אוניברסיטת תל אביב.
 2. כל צפייה, גלישה, קריאה, פנייה, הורדה, או כל פעולה או שימוש אחר באתר (להלן וביחד – "שימוש"), כפופים לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בהם, במלואם. https://www.tau.ac.il/DPO
 3. בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר, וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתנאי שימוש אלו.
 4. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 5. בכל סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 6. תנאי השימוש המעודכנים מפורסמים באתר. אוניברסיטת תל אביב תעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה למשתמש (לרבות כל גורם מטעמו) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי אוניברסיטת תל אביב בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.
 7. תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בחודש דצמבר 2022.

ביצוע פעולות באתר

 1. במסגרת השימושים באתר, ניתן לקרוא ולקבל מידע, לצפות בתכנים (כגון סרטים), וכן לפנות לאוניברסיטת תל אביב.
 2. כל העלאת תוכן לאתר, כפופה להסכם ספציפי מול אוניברסיטת תל אביב, ולהסכמתה של האוניברסיטה. לפרטים נוספים: [email protected]

הגבלת אחריות

 1. המידע, הסרטים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אוניברסיטת תל אביב בגין המידע, הסרטים והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין אוניברסיטת תל אביב אחראית לבעיות, לתכני הסרטים, לאובדן, פגיעה או לנזק, שעלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או בעקבות צפיה בתכנים, או הסתמכות על המידע או על תכני הסרטים המפורסמים באתר. השימוש וההסתמכות על המידע והסרטים באתר הינם על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. אוניברסיטת תל אביב אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתר תשובש או תופסק, מטעמים שונים. אוניברסיטת תל אביב רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
 3. אוניברסיטת תל אביב מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. אוניברסיטת תל אביב אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה, או שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי המשתמש באתר. אוניברסיטת תל אביב לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
 4. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או באתרים הקשורים בו, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתר, השימוש באתר והכניסה לאתרים נוספים באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתר הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.
 5. לתשומת לבך, בחלק מהסרטים ייתכן שכלולים תכנים בוטים, קיצוניים, פרובקטיביים, לרבות קטעי אלימות ו/או תכנים בעלי אופי מיני, והצפיה בסרטים שבאתר מיועדת למבוגרים בלבד.

פרטיות

 1. השימוש באתרים כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות, הקש כאן: https://www.tau.ac.il/DPO . ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע משימוש באתר.

דיוור ישיר ודברי פרסומת

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי אוניברסיטת תל אביב (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסר המשתמש, ובמידע שנאסף לגביו במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, בפניה לפי פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל בתנאי שימוש אלו. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.

הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

 1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו (ולרבות בין היתר, התכנים, הסרטים, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, עיצובי האתר, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתרים, שמות האתרים, שמות המתחם (Domain) של האתר, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתר ו/או שקשורים באתר), הינם בבעלות בלעדית של אוניברסיטת תל אביב או של צד שלישי שהעניק לאוניברסיטת תל אביב רישיון לעשות בו שימוש ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי אוניברסיטת תל אביב בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מ אוניברסיטת תל אביב בלבד.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש אוניברסיטת תל אביב ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים'), הינם שמות מסחריים בבעלות אוניברסיטת תל אביב ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. אוניברסיטת תל אביב מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנם ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.
 3. השימוש ביצירות במסגרת אתר זה, נעשה לפי הדין, לרבות, בין היתר, לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת מהיצירות ו/או בחלקים מהן, וסבור כי זכויות אלו נפגעו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר מטה ולבקש לחדול מהשימוש ביצירה, ואנו נבחן את בקשתך בהתאם לדין.
 4. אין לבצע פעולה אחרת כלשהי, לרבות, בין היתר, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של אוניברסיטת תל אביב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 5. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של אוניברסיטת תל אביב. על המשתמש להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של אוניברסיטת תל אביב. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.

כללי התנהגות באתר

 1. השימוש באתר מותר למטרות חוקיות בלבד, בתום לב, ובכפוף לכל דין, ולמטרות אישיות בלבד.
 2. אין להעלות תכנים שיש בהם משום לשון הרע ו/או כל תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו ו/או ל אוניברסיטת תל אביב.
 3. אין להתחזות, למסור פרטים שגויים ו/או לא מדוייקים במסגרת השימוש באתר. אין להשתמש באתר עבור קבוצה ו/או אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש.
 4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעביר (לרבות באמצעות צד שלישי) כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר, במישרין או בעקיפין. אין להפעיל או לאפשר להפעיל באתר, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לרבות, בין היתר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 5. אין לאסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר.
 6. אין לבצע פעולות שעלולות לפגוע או שמטרתן לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים באתר; אין לבצע פעולות שמטרתן לפגוע באתר ו/או באוניברסיטת תל אביב ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו.
 7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
 8. מבלי לגרוע מהאמור, אוניברסיטת תל אביב תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר את אחד או יותר מהוראות תנאי שימוש אלו – ובכלל זאת, בין היתר, אוניברסיטת תל אביב תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.

קישורים ותכנים של צדדים שלישיים

 1. ייתכן שייכללו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים ו/או שירותים של צדדים שלישיים (לרבות רשתות חברתיות) ברשת האינטרנט. תכנים ושירותים אלו אינם בהכרח קשורים לאוניברסיטת תל אביב והיא אינה שולטת בהם או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשרים לתכנים ושירותים אלה אינה מעידה על הסכמת אוניברסיטת תל אביב לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים ונותן שירותים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם, ואוניברסיטת תל אביב אינה נושאת באחריות בקשר לתכנים ושירותים אלו, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם בגינם, או מהסתמכות עליהם. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הצדדים השלישיים בטרם השימוש בהם.

שיפוי

 1. כל משתמש מתחייב לשפות את אוניברסיטת תל אביב, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש תנאי מתנאי שימוש אלו, וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש תנאי מתנאי שימוש אלו.

הודעות בכתב

 1. המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל הודעה מאוניברסיטת תל אביב ו/או מגורמים הקשורים לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת הפעילות באתר, ככל שהוזנה כזו.

ברירת דין ומקום שיפוט

 1. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש בו, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

יצירת קשר עם אוניברסיטת תל אביב

 1. לכל שאלה או בקשה בקשר לתנאי שימוש אלו, ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל בכתובת: [email protected], מספר טלפון:03-6408889  או בכתובת: הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בניין מקסיקו חדר 116, אוניברסיטת תל אביב, ישראל 6997801